koobizitza

Red de proyectos de cooperativas de vivienda en cesión de uso de Euskadi, Navarra y La Rioja // Erabilera lagapeneko etxebizitza kooperatiba proiektuen sarea
Donate on behalf of koobizitza: